Tū te Whaihanga Showcase 11

Kōauau flute
Paepae hamuti latrine
Turuturu weaving peg
Waka huia treasure box