Tū te Whaihanga Showcase 2

Patu ōnewa weapon
Wahaika weapon
Patu Parāoa weapon
Kotiate weapon