Tū te Whaihanga Showcase 8

Mētara Koroneihana a Hōri III  George III Coronation medalet