Tū te Whaihanga Showcase 9

Tātua belt
Kahu kurī dog-skin cloak